Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Terrasse

Terrasser med høyde mer enn 0,5 m over ferdig planert terreng vil være søknadspliktig etter pbl § 20-1 og § 20-2.d.

For denne type tiltak vil også andre bestemmelser i plan- og bygningslovgivningen være relevante. Blant annet krav til rekkverk, forhold ifb. m/brann, bebygd areal, avstand, osv. jf. byggesaksforskriften (SAK10) og tilhørende veiledning § 4-1.

Dvs. at for terrasser med høyde mer enn 0,5 m over ferdig planert terreng og plassering mindre enn 4 m fra nabogrense kan kreve erklæring eller dispensasjonssøknad med mindre annet fremgår av plan, jf. pbl § 29-4.

Kontakt kommunens byggesaksavdeling for mer informasjon.