Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Nybygg, bolig

Nybygg, bolig krever bruk av ansvarlig foretak for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll.

Vanligvis angir reguleringsplan og –bestemmelser krav til boligbygning i boligfelt.

Angående gebyr for byggesaksbehandling:
For behandling av byggesaken kreves det et gebyr. Gebyret er oppbygget med et basisgebyr og tilleggsgebyr. Arealgebyr og gebyr for godkjenning av ansvarlig foretak er vanligvis tilleggsgebyr. For mer informasjon angående byggesaksgebyr, se oversikt for gebyr her.

Hvordan søker du?

Søknad om tillatelse til tiltak etter pbl § 20-1 krever bruk av ansvarlig foretak (firma) for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll.

Byggefirma, arkitekter e.l. tar seg av å prosjektere i henhold til gjeldene regelverk (lover, forskrifter, lokale planer, osv.). En profesjonell aktør som kan stå som ansvarlig søker innhenter nødvendig dokumentasjon, sender inn byggesøknad og koordinerer de ansvarlige foretakene, osv. Ansvarlig søker er kontaktperson mot kommunen.

Kontakt ansvarlig foretak (firma) eller byggesaksavdelingen i kommunen for mer informasjon.

På nettsiden www.kompetansesjekk.no kan du sjekke kompetansen til ulike firma. Her kan du blant annet se om de har sentral godkjenning (og innenfor hvilke ansvarsområder) og mesterbrev.

Praktisk informasjon

Hent søknadsblanketter
Blanketter og standard søknadsskjemaer kan hentes fra Direktoratet for byggkvalitet sitt nettsted. Her finner du søknadsskjema og nabovarselskjemaer m.m.

Andre skjemaer som kan være relevante:

Få tilsendt naboliste
Naboliste tilsendes ved å kontakte servicetorget. Servicetorget kan kontaktes her.

Hent situasjonskart
Situasjonskart kan tas ut fra kartportalen Se eiendom.

Hent reguleringsplan og –bestemmelser
Reguleringsplan og –bestemmelser kan hentes fra kartportalene sePlan og eByggWeb Randaberg.
Du kan også ta kontakt med servicetorget for å få tilsendt reguleringsplan og -bestemmelser.

Slik bruker du eByggWeb:
eByggWeb finner du eiendommen din. Klikk deretter på "Plan- og byggesak", og "Gjeldene reguleringsplan" for å aktivere kartlaget. Ved å deretter klikke i selve kartet får man opp kart og bestemmelser.

Vi gjør oppmerksom på at reguleringsplan- og bestemmelser vanligvis inneholder bestemmelser om byggegrense/-sone, avstand til nabogrense og vei, frisiktsone, tillatte høyder, areal og utnyttelsesgrad. Dersom forholdet ikke nevnes, gjelder de generelle krav i pbl.