Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Lav forstøtningsmur

Følgende forstøtningsmurer anses av kommunen som mindre tiltak som er søknadspliktig etter pbl § 20-2 bokstav d):

Høyde mindre enn 1,5 m og avstand til nabogrense mellom 2 og 4 m
Høyde mindre enn 1,0 m og avstand til nabogrense mellom 1 og 2 m
Høyde mindre enn 0,5 m og avstand til nabogrense mellom 0 og 1 m

Muren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei.

Ved plassering av forstøtningsmur nærmere eiendomsgrense enn 1 meter bør nabo gi skriftlig samtykke. Denne erklæringen kan benyttes. (Brannkrav gjelder ikke for forstøtningsmur.)