Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Gjerde og levegg

Med gjerde/innhegning menes åpne, enkle og lette konstruksjoner som flettverksgjerde og andre gjerder som ikke er tette. Med levegg menes tette, tyngre gjerder, for eksempel skjermvegg eller der innhegning også er støyskjerm.

Oppføring av gjerde/levegg plassert i nabogrense tillates vanligvis med 1,5 - 1,8 m høyde i boligfelt. Gjerde/levegg o.l. innhegning plassert mot vei må ikke settes i frisiktsone slik at det hindrer sikt. Vanligvis er høyden 0,5 m målt fra veiplan.

Vi gjør oppmerksom på at det kan være høydebestemmelser for gjerde/levegg/innhegning i reguleringsbestemmelser for ditt boligområde. Kontroller derfor med gjeldene reguleringsbestemmelser. Evt. avvik fra bestemmelsene krever søknad om dispensasjon etter pbl § 19-1.