Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Garasje/carport

Garasje/carport tillates vanligvis med 15 - 40 m2 BRA/BYA og 4,2 m høyde i boligfelt. Lokale bestemmelser gir vanligvis nærmere opplysninger for hvilke størrelser som tillates.

Se nedenfor for informasjon dersom tiltaket bygges som tilbygg eller frittliggende bygning som overskrider 70 m2 BRA.

Generelle bestemmelser om tilbygg
Tilbygg der hverken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) overskrider 50 m2 er å se på som et mindre tiltak, jf. SAK10 § 3-1.a. Tilbygg over ovennevnte størrelse (og påbygg) krever bruk av ansvarlig foretak iht. pbl § 20-1. Ved tilbygg til bolig gjelder krav til avstand og brann skille, areal, osv. for bolig.

Generelle bestemmelser om frittliggende bygninger
Byggesaksforskriften (SAK10)
opplyser om hvilke frittliggende bygninger som regnes som mindre tiltak:

  "En enkelt frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 70 m2. Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller, jf. SAK10 § 3-1.b".

Frittliggende bygning over ovennevnte størrelse krever bruk av ansvarlig foretak, jf. pbl § 20-1.