Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Fasadeendring

Fasadeendringer hvor det settes inn / fjernes flere vinduer, eller dører fra fasaden regnes som fasadeendringer som er søknadspliktige etter pbl § 20-2.

Vi gjør oppmerksom på at for vanlige (ikke verneverdige boliger eller lignende) boliger kan det gjøres mindre fasadeendringer uten søknad etter pbl, dersom det ikke fører til vesentlig endring av bygningens karakter. Det forutsetter at endringen ikke strider mot andre bestemmelser i plan- og bygningslovverket (eksempelvis krav til dagslys og utsyn).

Er du i tvil om dette er et søknadspliktig tiltak?
En mindre endring kan være noe økning i vindusstørrelse, eller skifte vindu til dør. Det anbefales at man kontakter kommunen via e-post for å få vurdert om fasadeendringen er søknadspliktig. Da kan man gjerne tegne på eksisterende fasadetegninger for å vise endringen og legge ved bilder som viser eksisterende fasader.