Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Bruksendring

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet er et mindre tiltak som er søknadspliktig etter pbl § 20-2.

Tilleggsdel kan være en tidligere del av kjelleren som har vært benyttet som bod, men gjøres om til stue eller annen type rom for varig opphold. Rom for varig opphold har særskilte krav. Kontakt kommunen for mer informasjon.

Angående etablering av sekundærenhet:
Vi gjør oppmerksom på at etablering av sekundærenhet, eksempelvis kjellerleilighet, er også en bruksendring, men må behandles etter pbl § 20-1. Les mer her (kommer).