Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Bod/hagestue

Bod/hagestue tillates vanligvis med 10-15 m2 BRA/BYA som frittliggende bygning i boligfelt.

For frittliggende bod/hagestue tillates det vanligvis en avstand på 1 m fra nabogrense. Nærmere plassering kan medføre krav til brann og at erklæring om avstand og krav om brannskille må fylles ut.

Dersom bod/hagestue oppføres som tilbygg til bolig, gjelder krav til avstand og brannskille, areal, osv. for bolig.

Generelle bestemmelser om tilbygg
Tilbygg, der hverken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) overskrider 50 m2, anses som et mindre tiltak, jf. SAK10 § 3-1.a. Tilbygg over ovennevnte størrelse (og påbygg) krever bruk av ansvarlig foretak iht. pbl § 20-1. Ved tilbygg til bolig gjelder krav til avstand og brann skille, areal, osv. for bolig.

Generelle bestemmelser om frittliggende bygninger
Byggesaksforskriften (SAK10) opplyser om hvilke frittliggende bygninger som regnes som mindre tiltak:

  "En enkelt frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 70 m2. Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller, jf. SAK10 § 3-1.b".

Frittliggende bygning over ovennevnte størrelse krever bruk av ansvarlig foretak, jf. pbl § 20-1.