Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Landbrukseiendom

For tiltak på landbrukseiendom, anbefales det å kontakte byggesaksavdelingen for videre informasjon og veiledning.

Kommuneplanen 2009-2022 sin arealdel har følgende retningslinjer for landbrukseiendommer i Randaberg kommune:

  1. Som hovedregel tillates det èn bolig/boenhet per landbrukseiendom. Eventuell bolig nr. to skal behovsvurderes i forhold til brukets størrelse og produksjon.
  2. Plassering av hus nr. to skal skje i tilknytning til eksisterende tun.
  3. All deponering/utfylling av masse som overstiger 0,5 daa i utstrekning, er søknadspliktig i samsvar med plan- og bygningsloven.

For mer informasjon, se vår veiledning om søknad etter plan- og bygningsloven for driftsbygninger i landbruket.