Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Bygge utenfor boligområde?

Spesielle bestemmelser for andre typer eiendommer Eiendommer som ligger utenfor vanlige regulerte boligfelt i Randaberg kommune har ofte spesielle type bestemmelser.

Eiendommer som ligger utenfor vanlige regulerte boligfelt i Randaberg kommune har ofte spesielle type bestemmelser. I mange tilfeller vil ulike tema overlappe samme eiendom, eksempelvis at fritidseiendom ligger innenfor både verneområde, og strandsone. Det er egne bestemmelser for fritidseiendom, landbrukseiendom, verneområder og strandsonen. Klikk på de ulike undertemaene for mer informasjon.