Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Bestill dokumenter til byggesøknad

OPPLYSNINGER OM SØKER:

DOKUMENTER SOM ØNSKES OVERSENDT:

OPPLYSNINGER OM TILTAK OG EIENDOM/BYGGESTED: