Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen
Her blir nye helsefagarbeidere ønsket velkommen til Randaberg kommune av blant annet ordfører og rådmann (illustrasjonsfoto).

Her blir nye helsefagarbeidere ønsket velkommen til Randaberg kommune av blant annet ordfører og rådmann (illustrasjonsfoto).

Velkommen som lærling i Randaberg

Du har mange muligheter i Randaberg kommune. Nå kan du søke læreplass i Den grønne landsbyen. Søknadsfristen er 7. februar.

Randaberg kommune er den største arbeidsplassen i kommunen med over 900 ansatte. Vi håper du vil søke som lærling hos oss og bli en av våre nye kollegaer. Vi kan gi deg en flott læretid, som ender med at du får fagbrev og blir en god fagarbeider. Som lærling har du de samme rettigheter og plikter som enhver vanlig ansatt.

Hvilke lærlingefag tilbyr vi?

  • Helsefagarbeider (HFA)
  • Barne-og ungdomsarbeider (BUA)

Kvalifikasjonskrav:

  • Bestått VG1 og VG2
  • Godt i orden og adferd
  • Lite fravær samlet
  • Personlig egnethet

Det vil bli lagt vekt på:

  • At du er service- og omsorgsorientert
  • Har gode samarbeidsevner

Vi har gode velferdsordninger og vi er IA-bedrift, med de rettigheter og plikter det gir deg som arbeidstaker. I tillegg er vi så små at avstandene er korte, både de fysiske og de faglige. 

Randaberg kommune har lang og positiv erfaring med å ta imot lærlinger.
Vi kan tilby god faglig og personlig opplæring, og vi sørger for nødvendig kursing og tilfredsstiller de krav læreplanen fastsetter.

  • HFA har praksis på blant annet Vardheim, sykehjemmet, Vistestølen og Sentrum, samt innen psykisk helse.
  • BUA har praksis i barnehage (i dag Solbakken barnehage) og skole/SFO (i dag Harestad skole).

Felles søknadsfrist
Kommunene Sola, Stavanger, Sandnes og Randaberg, sammen med arbeidsgiver Stavanger Universitetssjukehus, samarbeider om inntak av lærlinger.

Det er felles søknadsfrist for alle kommunene og arbeidsgiver, 7. februar 2018. Søknad sendes kun til den kommunen/arbeidsgiver du prioriterer først. Ønsker du i tillegg å være søker i en av våre samarbeidskommuner? I tilfelle så skriv dette på søknaden din i prioritert rekkefølge. Under fellesopptaket vil de fire kommunene, samt SUS, ta hensyn til dine prioriteringer så langt det er mulig.

Kontaktperson for lærlingeordningen i Randaberg kommune er Randi Hellerud, personalkontoret, telefon 404 11 696.