Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Budsjett 2017 | Økonomiplan 2017-2020

Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020.

Kommunestyret sitt vedtak
fra møtet 15. desember kan du lese her. Fellesforslaget fra Ap, H, Sp, KrF, V og MDG og forslaget fra Frp ble presentert i formannskapet torsdag 1. desember. Her kan du lese det

Rådmannen sitt budsjettforslag legger til grunn et fortsatt høyt investeringsnivå, og det er lagt inn midler for å kunne gi mer tjenester til innbyggerne i takt med økt behov: flere eldre, flere barnehagebarn og flere brukere med behov for tilrettelagte tjenester.

- DET ER Fortsatt liv og vekst i Den grønne landsbyen.

Samlet er det planlagt å investere for i overkant av 700 millioner kroner i økonomiplanperioden. De største investeringene er:

  • Nye Harestad skole og Randaberg kulturscene (trinn 1): 266 mill. kr, inklusiv bevilgninger i 2013-2016
  • Nye Harestad skole (trinn 2): 250 mill. kr
  • Randaberg helsesenter: 120 mill. kr, inklusiv tidligere bevilgninger
  • Bolig til vanskeligstilte, flyktninger og psykisk utviklingshemma: 95 mill. kr
  • Ombygging Dalen: 25 mill. kr
  • Renovering svømmehallen, Goa og Grødem skole: 19 mill. kr
  • Varmtvannsbasseng Vardheim: 2 mill. kr
  • VAR-investeringer: 60 mill. kr
  • Ekstraordinært vedlikehold og branntekniske utbedringer: 15 mill. kr

Rådmannens forslag kan du lese her (lavoppløselige pdf-filer):