Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Budsjett 2013

- Forebygging, folkehelse og barn og unge er sentrale stikkord for budsjettet som no blir lagt fram, seier rådmann Magne Fjell.

Budsjett-vedtak
Kommunestyret vedtok torsdag 13.12 årsbudsjettet for 2013 og økonomiplanen for 2013 - 2016. Gå til politiske møtedokument her.

Gå inn her for å sjå WebTV frå kommunestyret si handsaming av budsjettet.

Randaberg kommune vil bruke 465 millioner kroner på lønnsutgifter i 2013 og kjøpe varer og tenester for 150 millioner kroner. Investeringer på 60 millioner kroner kjem i tillegg. Samla vil det bli investert for 375 millioner kroner i økonomiplanperioden.

- God økonomistyring
- Økonomistyringa i Randaberg kommune er god, utfordringane er eit høgt investeringsnivå. Vi må difor framleis ha fokus på effektivisering av drifta i resten av økonomiplanperioden, slik at kommunen kan finansiere større deler av investeringane med driftsmidler, seier rådmann Magne Fjell om det nye budsjettet som no blir lagt fram.   

Sjå video-intervju med rådmannen og økonomisjefen her. (Youtube)

Les alle budsjettdokumenta her: