Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Nytt Randaberg kultursenter

Med utgangspunkt i mulighetsstudiet for Randaberg sentrum skal bankbygget videreutvikles til Randaberg kultursenter.

I tillegg til bibliotek og kulturskole, som bygget allerede inneholder i dag, skal det romme ungdomstilbud, frivilligsentral og møtelokaler.

Trinn 1: I 2012 innredes resterende lokaler i 1. etasje til ungdomstilbud, frivilligsentral og kafé. Rom i 3. etasje innredes med media- og musikkteknologi for bruk i bl.a. kulturskole og ungdomstilbud. Dette utgjør et areal på totalt ca 250 m2.

Trinn 2:
I 2014 innredes 3. etasje til møtelokaler for bl.a. lokaler til lag og foreninger, øvingsrom for kulturskole og kontor for administrasjonen på bygget. Totalt ombyggingsareal utgjør 192 m2.

Se intervju med kultursjef Anders Jaarvik her:


Investeringsbudsjettet er lagt inn i samsvar med alternativ C i KS-sak 45/2011 som ble vedtatt 8. september 2011. Kommunen mister husleieinntekter for bankbygget, men samtidig forvinner husleieutgifter som kommunen har hatt på Nyvoll.

Tilbudskonkurranse for arbeidene med kultursenteret har tilbudsfrist 8. november 2011.