Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Renovering sjukeheimen

Dagens sykehjem har 21 plasser, 14 langtidsplasser og 7 korttidsplasser. Bygget er forholdsvis gammelt og tilfredsstiller ikke dagens krav til sykehjemsdrift.

Rommene er for små og det er for liten plass til hjelpemidler. Der finnes ikke undersøkelsesrom eller kjølerom, noe som er sterkt anbefalt. Medisinrom og skyllerom er også for små.

Forslaget er derfor å bygge om eksisterende bygningsmasse fra 21 til mellom 25-30 plasser.

Se intervju med avdelingsleder Ann Kristin S Thomson her: