Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Økonomi

Økonomiavdelingens hovedoppgaver er blant annet føring av kommunens regnskap, koordinerende ansvar for innkjøp, budsjett, økonomiplan, årsmelding og tertialrapporter.

Økonomiavdelingens hovedoppgaver er:
• Føring av kommunens regnskap, inklusiv særregnskap.
• Føring av skatteregnskap.
• Koordinerende ansvar for innkjøp.
• Budsjett, økonomiplan, årsmelding, tertialrapporter.
• Forvaltning av likvider og lånegjeld i henhold til gjeldende finansreglement