Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Sosiale tjenester

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt.

Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv.
Før du kan få stønad må du vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv. NAV vurderer situasjonen din individuelt. De vil si hvilke behov du har for veiledning og oppfølging og hvor mye du kan få i støtte. 
Saksbehandlingstiden for økonomisk sosialshjelp varierer. Hvis den er mer enn en måned, skal du få et foreløpig svar. Hvis hjelpebehovet er akutt, skal du få et raskt svar.