Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Krisesenteret i Stavanger

Randaberg kommune deltar i samarbeid om krisesentertilbudet som er driftet og lokalisert i Stavanger kommune. Innbyggerne i Randaberg kan ta direkte kontakt med Krisesenteret i Stavanger og få hjelp der.

Kontaktinformasjon:
Telefon: 51 53 06 23
E-post: ksis@stavanger.kommune.no
For mer informasjon, se www.stavanger.kommune.no/krisesenter

Gratis lavterskeltilbud
Krisesenteret er et gratis lavterskeltilbud, som betyr at du kan ta kontakt når som helst, uten henvisning. Krisesenteret er døgnbemannet.

Tilbud til hvem?
Krisesenteret i Stavanger gir et tilbud til mennesker utsatt for vold i nære relasjoner. Dette gjelder fysisk, psykisk eller annen vold som rammer kvinner, menn og deres barn, inkludert mennesker utsatt for tvangsekteskap eller menneskehandel. Krisesentertilbudet for kvinner er fysisk adskilt fra krisesentertilbudet til menn.

Krisesenteret tilbyr følgende tjenester:
- Råd og veiledning gjennom individuelle samtaler og/eller gruppesamtaler
- Bistand til å ordne praktiske utfordringer
- Foreldreveiledning
- Et midlertidig bosted når dette er nødvendig
- Formidling av kontakt til andre deler av hjelpeapparatet, f.eks. advokat, Alternativ til vold, Nav-kontor og andre