Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen
Ill.foto.

Ill.foto.

Introduksjonsprogram i Randaberg

I Randaberg kommune ligger introduksjonsprogrammet under Jobb- og introteamet i NAV Randaberg.

Alle som deltar i introduksjonsprogrammet får utpekt en veileder fra NAV Jobb- og introteamet, og sammen utarbeider de en individuell kvalifiseringsplan med definerte mål og tiltak. Introduksjonsprogrammet skal være individuelt tilpasset, slik at deltakere oppnår den nødvendige kvalifiseringen de trenger for å nå målet sitt mot utdanning eller arbeid.

Norskundervisning viktig første året
Norskundervisning er en stor del av programmet, spesielt det første året, da dette for de fleste blir en hovednøkkel for god integrering og måloppnåelse. Videre er samfunnskunnskap, arbeidslivskunnskap og arbeidspraksis aktiviteter som er i alle program.

Programmet tilpasses den enkelte, og andre aktuelle aktiviteter som ofte benyttes er: grunnskoleopplæring, fag i videregående skole, datakurs, engelskkurs, lønnstilskudd, jobbsøkerkurs, individuell veiledning etter behov (alt fra praktiske ting til karriereveiledning).

Andre tiltak brukes etter behov, som for eksempel oppfølging fra flyktningehelseteam/andre helsetjenester, tiltak som godkjenner av utdanning eller kan gi autorisering av yrke, eller andre tiltak som er viktige for å nå mål om jobb eller utdanning (for eksempel konkrete kurs som truckførerbevis).

Flere ulike samarbeidsparter
Siden NAV har ansvar for introduksjonsprogrammet, er det lettere å benytte tiltakene til NAV. I tillegg gir det en bedre og mer forutsigbar overføring til nytt team dersom en deltaker trenger videre oppfølging fra NAV etter avsluttet introduksjonsprogram.

Randaberg kommune benytter flere ulike samarbeidspartnere for å gi deltakerne gode individuelle tilbud, blant andre: