Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen
Ill.foto.

Ill.foto.

Introduksjonsprogram

Introduksjonsprogrammet er et fulltids, kvalifiserende program som skal bidra til å øke mulighetene for deltakelse i arbeid og/eller utdanning.

Ordinær varighet er to år, men noen avslutter raskere på grunn av overgang til jobb eller utdanning. Andre igjen kan få utvidet programmet med inntil ett år.

Programmet er en rett og plikt for flyktninger og familiegjenforente, i alderen fra 18 til 55 år, og som har behov for grunnleggende kvalifisering. Deltakerne i introduksjonsprogrammet må være bosatt etter avtale med IMDi.

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrer (introduksjonsloven) regulerer programmet, og fylkesmannen gjennomfører tilsyn med kommunen.