Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Helseteam for asylanter, flyktninger og familiegjenforente

Helseteamet er tverrfaglig sammensatt av helsekoordinator for flyktninger, helsesøstre, jordmor, psykolog og lege.

Kontaktinformasjon:
Tlf. 51 41 41 00 E-post: post@randaberg.kommune.no

Ansatte i helseteamet:
Lene Møller Fosen, helsekoordinator for flyktninger (tlf. 922 48 642)
Mette Nevøy, helsesøster
Maria B. Kvinge, helsesøster
Hodan Ims, jordmor
Lesley Ann Assersen, psykolog
Karima Khechmounce, lege

Vi tilbyr:
• Helsekartlegging til nye bosatte
• Oppvaksinering
• Smittevern/tuberkulosekontroll (lovpålagt)
• Kvinnehelsesamtale
• Prevensjonsveiledning til flyktninger
• Støttesamtaler
• Koordinering i oppstartfasen av helsetjenester
• Forebyggende samtaler til familier som gjenforenes i eksil

Etter samtykke viderefører teamet medisinske opplysninger til samarbeidende helsepersonell.

Flyktning-helseteamet er et kommunalt lavterskeltilbud til asylanter, flyktninger og familiegjenforente med flyktningbakgrunn som kommer til Randaberg kommune. Tilbudet baserer seg på at krigsopplevelser, forfølgelser, flukt og brutte familieforhold er en naturlig belastning for mange, både fysisk og psykisk.

Teamet ivaretar kommunens ansvar i forhold til lovpålagte tjenester, som smittevern og tilbud om helsesamtale i forhold til kvinnelig omskjæring.

Samarbeidende tjenester
• NAV
• Helsestasjon
• Ordinære helse og omsorgstjenester

Målgruppe
• Asylsøkere, flyktninger, familiegjenforente

Rettigheter
• Flyktninger og familiegjenforente har fulle rettigheter til helse og omsorgstjenester
• For personer over 18 år som har ulovlig opphold gjelder egne regler.

Pris
• Tjenestene er gratis