Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Bosetting

Randaberg kommune bosetter både familier og enslige, unge og gamle, og de bosettes i hele kommunen.

De fleste kommer til kommunen etter å ha bodd på mottak en periode, mens et mindretall kommer som overføringsflyktninger direkte fra flyktningleirer andre steder i verden. Felles er at alle har gyldig oppholdstillatelse når de kommer hit. Også familiegjenforeninger, som ikke er en del av avtalen kommunen har med IMDi, må få oppholdstillatelse før de kan komme.

Bosetting av flyktninger er et helhetlig kommunalt ansvar. Selv om de som bosettes er flyktninger, er de først og fremst ordinære innbyggere i kommunen med like rettigheter til tjenester som alle andre i kommunen. Kommunen plikter å tilby en bolig, og oppstart i introduksjonsprogram senest 3 måneder etter bosetting – dette betyr at kommunen også er pliktet til å tilby barnehage- og skoleplass innen samme periode.

Jobb- og introteamet jobber for å ha en spredt bosetting i kommunen, og det bor nye innbyggere i de fleste områdene i Randaberg

Når kommunen bosetter flyktninger, er det en bolig- og oppfølgningsveileder fra NAV Jobb og introteam som møter vedkommende. Etter bosettingen gir miljøterapeuten tett oppfølging den første perioden, og følger senere opp etter behov:

- Grunnleggende opplæring i «boligplikter» (søppel, strøm, renhold, vedlikehold og hvordan ting fungerer i huset og lignende) via både hjemmebesøk og bolig-kurs, og

- Hjelp med praktiske ting rundt flyttingen (personnummer om dette mangler, bank-id, omvisning, flyttemelding, skatt, helseavtaler, tannlege, internett, økonomi og lignende).

Jobb & introteamet har også en familiekonsulent som følger opp familier som bosettes, med nødvendig veiledning og støtte, samt praktisk hjelp til alt fra handling til å søke barnehageplass.

Introveileder fra teamet kobler seg på etter hvert, blir kjent og informerer om introduksjonsprogrammet, gjennomfører kartlegging og begynner å forberede individuell plan.