Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen
De enslige mindreårige flyktningene i Randaberg sitt eget brukerutvalg, møtte i mai i år ordføreren der de fortalte om utvalget sine oppgaver og sine egne fremtidsdrømmer (ill.foto).

De enslige mindreårige flyktningene i Randaberg sitt eget brukerutvalg, møtte i mai i år ordføreren der de fortalte om utvalget sine oppgaver og sine egne fremtidsdrømmer (ill.foto).

Flyktningarbeid

- Den grønne landsbyen, Randaberg, bør bli et eksempel til etterfølgelse, med tanke på å legge forholdene til rette for alle – uansett hvilke særskilte behov de måtte ha. (Utdrag fra kommuneplanen).

Randaberg kommune har bosatt flyktninger i flere år, og har vist god vilje til å øke bosettingen når flyktningsituasjonen krever det. Politikernes vedtak om å bosette 50 flyktninger hvert år til og med 2019, ligger til grunn. Behovet nasjonalt avgjør om Randaberg bosetter dette antallet. Flyktninger som bosettes gjennom avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) inngår i tallet på bosatte. Familiegjenforeninger kommer utenom.

Jobb- og introteam i NAV
Jobb- og introteamet i NAV Randaberg har ansvar for å bosette og gjennomføre introduksjonsprogrammet. Teamet samarbeider tett med de andre kommunale tjenestene, for å sikre at enkeltpersoner og familier får best mulig oppfølging etter at de kommer til kommunen. Det er også opprettet et eget helseteam for flyktninger, og nybosatte skolebarn går en periode på introbasen ved Grødem skole for å styrke den enkelte elev før oppstart på sitt trinn. 

Liten del i en stor verden
Bosetting av flyktninger i Randaberg kommune er en liten del av et stort globalt bilde, der over 65 millioner mennesker er på flukt fra krig og forfølgelse. Barn utgjør halvparten av de som er på flukt (tall fra Flyktninghjelpen).