Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen
Leksehjelp for enslige mindreårige flyktninger.

Leksehjelp for enslige mindreårige flyktninger.

Flerspråklige barn, unge og voksne

På disse sidene informerer vi om noen av tilbudene til flerspråklige barn, unge og voksne i kommunen.

De som kommer til kommunen er ulike fordi:

  • De kommer fra ulike land, folkegrupper, religioner, kulturer og tradisjoner – og snakker forskjellige språk
  • De kommer fra ulike regioner i sitt land, fra store byer og mindre befolkede områder
  • De har ulik sosial og økonomisk bakgrunn
  • De har ulik skolegang, kunnskaper og kompetanse – noen er godt kvalifiserte, mens andre må tilegne seg grunnleggende skrive- og leseferdigheter
  • De er både gutter og jenter av ulik alder
  • Flyktninger fra samme land kan tilhøre forskjellige folkegrupper, noen ganger fra begge sider av konflikten i hjemlandet
  • De har ulike behov for psykososial oppfølging med utgangspunkt i traumatiserende erfaringer før og under flukten

Tjenesteområdene Helse og oppvekst, Kultur/Fritid, NAV Randaberg og Skole samarbeider om innholdet på disse sidene.