Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Påmeldingsskjema ferieklubb 2018

NB: Uke 27 er nå fulltegnet (22. april). Det er fortsatt mulig å melde seg på i uke 28.

Tilbud til barn fra 1. til 4. klasse (skoleåret 2017/18) - ukene 27 og 28.

Det er bindende påmelding. Merk at det ved avbestilling påløper et gebyr på kr 500,-.


 
Informasjon om deltaker:
Klassetrinn (2017/2018): 

 
Informasjon foresatte/foreldre:
 
Ikke påkrevd med kontaktinformasjon til flere foresatte, men det kan ofte være praktisk eller ønskelig.
 

 
Kryss av hvilken uke (evt. flere uker) dere ønsker å være med på Vistnestunet:
Ønsket uke:
 

 
Andre kommentarer
Er det noe vi bør vite (allergier, sykdommer, diagnoser o.l.) kan dere informere om det her eller bare be oss ta kontakt. Sensitive opplysninger er det best å ta direkte med oss.
 

 
Informasjon om påmelding til andre foreldre:
Det er OK at foreldre som også har påmeldte barn i ferieklubben, får vite at mitt barn er påmeldt, inkl. adresse og evt. tlf.nr. for kontakt. Dette for evt. lettere samarbeid foreldre imellom om kjøring til og fra ferieklubben.
Andre foresatte kan få vite om at mitt barn er påmeldt:

 

 
Fotografering og film
Vi ønsker å dokumentere ferieklubben med bilder og film. Dette kan brukes til markedsføring av Vistnestunet på nett og i diverse trykksaker.
Jeg gir Vistnestunet, Randaberg kommune og Jærmuseet tillatelse til å benytte bilder/film med mitt barn i forbindelse med ferieklubben sommeren 2018.

 

 
NB! Bindende påmelding. Merk at det ved avbestilling påløper et gebyr på kr 500,-. Dersom det blir for få påmeldte til én uke, ser vi oss dessverre nødt til å avlyse ferieklubben denne uken. Informasjon om dette vil ev. bli gitt i god tid.