Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Vedlikeholdsplan

Arkitektkontoret Schjeldrup & Gram har foretatt vurderinger av tilstand og vedlikeholdsbehov for de seks bygningene ved Tungenes fyr.

Vedlikeholdsplanen skal bidra til bedre oversikt over skadetyper og -omfang, og dermed være en hjelp til valg og prioriteringer i reparasjons- og vedlikeholdsarbeidet.