Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Sunnhetsgrenden kunstprosjekt

Randaberg kommune har bevilget én million kroner til et kunst i det nye helsebygget «Sunnhetsgrenden» i Randaberg kommune. I tillegg har KORO bevilget 200 000 kr til kunstprosjektet og 180 000 kr til kunstkonsulent.

Kunstprosjektet er knyttet til første byggetrinn som etter planen skal stå ferdig i 2018. Et kunstutvalg for prosjektet er under etablering, og Rogaland kunstsenter lyser ut oppdraget som kunstkonsulent for prosjektet.

Bygget er et helsebygg med ulike funksjoner, bl.a. sykehjem, omsorgsboliger, helsestasjon, tjenesteområde helse og oppvekst, distriktspsykiatrisk senter m.m. i mindre bygg. Det er mål om samhandling mellom de ulike fagmiljøene. Dette er et interessant byggeprosjekt, med et bredere spekter av brukere og inviterende arkitektur - også til utenforstående.

Sunnhedsgrenden skisseprosjekt planerInnhold første byggetrinn
I første byggetrinn oppføres nybygg i tre etasjer, i tillegg til parkeringskjeller (i bygg 4G). Se større tegning her. Følgende inngår i det første byggetrinnet:

  • A) Bokollektiv, 9 boenheter.
    Plassert i 2. etasje, ved siden av sykehjemmet og med bro-forbindelse over til eksisterende bofellesskap i bygg 4A. Bokollektiv er omsorgsboliger med heldøgns pleie og er i prinsippet det samme som et bofellesskap. Forskjellen på bokollektiv og bofellesskap er at sistnevnte har adskilt soverom og stue, mens bokollektiv har dette som ett rom. Det er Husbanken som bruker benevnelsen «bokollektiv» på denne typen omsorgsboliger.
  • B) Sykehjem, 25 plasser.
    Plassert med 8 plasser i 2.etasje ved bokollektiv og 17 plasser i 3.etasje. Det er i både 2. og 3.etasje planlagt broforbindelse fra sykehjem over til helsesenter og bofellesskap på 4C. Dette inngår i byggetrinn 2. Sykehjemsrommene er utformet etter samme prinsipp som omsorgsboliger i bokollektiv. Dersom det på sikt skulle bli behov for ytterligere utvidelse av sykehjemmet kan bokollektivet omdefineres til sykehjemsplasser. Dette er nærmere drøftet i kap. 4.2.1 Sykehjem.
  • C) Resepsjon/ servicetorg i 1.etg. m/ møterom for sykehjem, bokollektiv og eventuelt andre.
  • D) Parkeringskjeller (48 p-plasser).
  • E) Ansattgarderober i kjelleretasje, atkomst fra parkeringskjeller.

Les mer her: