Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Søknadsprosedyre

Søknadsfrist: Det generelle opptaket har søknadsfrist 1. mai, men en kan søke om opptak hele året. Søknader som mottas innen fristen prioriteres. Søknader sendes primært inn elektronisk. Se skjema annet sted på hjemmesiden.

Fortsatt elevplass: Elevforholdet fortsetter til det sies opp i henhold til alders-begrensningene som er satt. Foresatte melder tilbake til rektor innen 1. mai dersom elev ønsker å melde seg ut. Melding sendes til: kulturskolen@randaberg.kommune.no

Lærer skal ikke motta muntlige utmeldinger eller SMS-meldinger.

Elever som ønsker å bytte fag melder også dette skriftlig til rektor innen 1. mai via foresatte.  

Søknadsbehandling: Alle søknader blir behandlet fortløpende. Dersom en elevplass blir ledig vil elever fra ventelisten bli kontaktet med en gang.

Saksbehandlingstid: Søkere til elevplass innen ordinær søknadsfrist får tilbakemelding før skolestart om inntak. Søkere til elevplass utenom ordinært opptak får omgående tilbakemelding dersom ledig plass, og søkere som er satt på venteliste får e-postmelding om dette. Telefonhenvendelser blir besvart så snart det er praktisk mulig.

Klagemulighet: En eventuell klage på opptak skjer direkte til skolens rektor til adresse: kulturskolen@randaberg.kommune.no.