Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen
Stor festivitas og mye folk var samlet på torget da Landsbyhuset ble åpnet fredag 27. september 2013.

Stor festivitas og mye folk var samlet på torget da Landsbyhuset ble åpnet fredag 27. september 2013.

Om Landsbyhuset

For mange er Landsbyhuset «Den gamle banken» som ble oppført i 1987. Med kjøpet av bygget i 2006 hadde Randaberg kommune en ambisjon om å bidra til å utvikle et enda mer attraktivt sentrum.

I 2008 flyttet biblioteket inn, og i 2009 kom kulturskolen på plass. Landsbyhuset 59°N åpnet 27. september 2013. Da var resten av innholdet på plass med ungdomstilbud, frivilligsentral, kaffebar og møtelokaler for lag og foreninger. Etter ett års drift kan vi slå fast at Landsbyhuset har blitt den sentrale møteplassen som det var meningen det skulle bli. Dessuten har Helen & Hard sin spennende arkitektoniske utforming av bygget vakt oppsikt både innenfor og utenfor Randabergs grenser.
Landsbyen Randaberg er mye mer enn en klynge hus med et torg i midten. Her er det korte avstander både geografiske og i form av nærhet mellom folk. Her skal Landsbyhuset være det pulserende hjertet. Her kan folk møtes og skape noe sammen, enten det dreier seg om gode øyeblikk over kaffedrøsen, eller møter med utfordrende kulturuttrykk som gir nye impulser og tanker.