Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen
Området i og rundt Vistehola er mye benyttet av skoleklasser. Her er Sommerferieklubben til Vistnestunet på besøk i juli 2011.

Området i og rundt Vistehola er mye benyttet av skoleklasser. Her er Sommerferieklubben til Vistnestunet på besøk i juli 2011.

Kulturminner i Randaberg

En av målsetningene i kommuneplanen for Randaberg 2009-2022 er å "sørge for at vår felles kulturarv blir en kilde til opplevelse, kunnskap og identitet for alle".

Les mer om Kommunedelplan for kulturminner 2016-2030:
Planprogram
Politisk behandling

Randaberg kommune har derfor startet arbeidet med en kommunedelplan for kulturminner. Formålet med planen er
å styrke kulturminnevernet ved å;

  • få et formelt grunnlag for å ivareta kulturminnehensyn i kommunens løpende planarbeid og saksbehandling
  • få en bedre oversikt over kommunens kulturminner for å gi et bedre grunnlag for å prioritere
  • gi et bedre grunnlag for å formidle kommunens kulturarv

Oversikt over kjende kulturminner i RandabergFramdrift
2015:
• Mars-april: Varsel om planoppstart og offentlig etter syn av planprogram
• Juni: Fastsettelse av planprogrammet i kommuneplan-utvalget
• Aug-feb 2016: Utarbeidelse av planforslag
• Aug-feb 2016: Kartlegging (blant annet av nyere tids kulturminner, inklusiv krigsminner)

2016:
• 1. kvartal: Første gangs behandling av planforslaget i kommuneplanutvalget
• 1. kvartal: Offentlig ettersyn av planforslaget
• 2. kvartal: Bearbeiding av planforslaget basert på innspill
• 3. kvartal: Andre gangs behandling av planforslaget i kommuneplanutvalget
• 3. kvartal: Endelig behandling i kommunestyret