Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Kulturminneplan

I den politiske møterunden i juni legger rådmannen fram forslag til "Kommunedelplan for kulturminner for Randaberg kommune 2018–2030".

Saken skal opp til førstegangsbehandling både i Hovedutvalg for kultur og nærmiljø og Kommuneplanutvalget. I saken foreslås det at planutkastet legges ut til høring, med frist for innsending av høringsuttalelser innen 12. september 2018.