Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Fakta om Randaberg Arena

Randaberg Arena er en fotballhall med fulle, internasjonale mål. Hallen har kostet 140 millioner kroner å bygge.

Randaberg Arena har en banestørrelse på 105 x 68 meter og har obligatoriske sikkerhetssoner på 4 meter på langsider og 5 meter på kortsider.

Kunstgresset går to meter ut på alle sider av spilleflaten. Banen kan deles i maksimalt 8 småbaner med heisskillevegger.

Det er 12 garderober for utøvere, i tillegg til egne garderober for dommere/instruktører. Dette gjør at hallen kan utnyttes intensivt både til trening/skolebruk og turneringer.

Hallen inneholder også kontor, kafè/kiosk med kjøkken og en møteromsavdeling med tre møterom. To av møterommene kan slås sammen til et sosialt rom.

I tillegg er det lager/garasje, tekniske rom og lager i hallen. 

Det er ansatt egne vaktmestere i Randaberg Arena - Inge Bjørnerem og Ola Håland - som vil ha kontor og arbeidssted i fotballhallen.

Tilskuerkapasiteten er 1670 sitteplasser. Det er prosjektert med rømningsveger, slik at hallen kan ha en total tilskuerkapasitet på 3000.

Fotballbanen vil kunne bli godkjent for seriespill opp til 2. divisjon herrer og 1. divisjon damer, samt alle aldersbestemte klasser.