Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Idrett

Vi skal gjøre Randaberg til en kommune med fysisk aktive innbyggere; med andre ord til ”Verdens sprekeste landsby!”

Det er et mål at innbyggerne i Randaberg får gode opplevelser og oppnår bedre helse, trivsel og livskvalitet gjennom godt tilrettelagte idrettstilbud.

Idrettsavdelingen har ansvar for drift av Randaberghallen, tildeling av treningstider, planarbeid og saker som har med idrett og fysisk aktivitet å gjøre – inkludert spillemiddelordningen.

Avdelingen har mye kontakt med de ulike idrettsmiljøene i kommunen, men også med et bredt publikum som benytter seg av svømmetilbudet i hallen.

Hovedmålet i kommunens Plan for idrett og fysisk aktivitet 2010 - 2022 er: ”Flere skal bli mer fysisk aktive.”

Derfor: Kom deg ut!