Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Utleie skolelokaler

Lag og foreninger kan leie skolelokaler til fritidsaktivitet ved Goa, Grødem og Harestad skoler.

Det kan søkes om brukstid mandag-torsdag kl 17-21.
Goa skole leies ikke ut på onsdager. Ved få søkere kan også enkelte andre dager bli stengt for utleie.

Søknadsfrist for kommende skoleår er 1.mars. Svar på søknader kan forventes medio juni. Utleien gjelder uke 36-39 i høstsesongen og uke 2-22 i vårsesongen.
Basseng leies ut i perioden 1.septemer-30.april.

Utleie gjelder primært gymsaler og basseng. Forespørsel om andre lokaler bes spesifisert under punktet andre opplysninger. Her kan en også sette opp alternativt ønske for treningstid dersom førsteprioritet ikke kan innvilges.

Ansvarlig leder vil brukes som kontaktperson ved ulike beskjeder og ved eventuelle avlysninger.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Hvilket lokale ønsker dere å leie?
 
Hvilken dag ønsker dere å leie? (Goa skole ikke onsdag)
 
Hvilket tidspunkt?