Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Servicetorget

- Vi gjør det enklere for deg! Kommunens mål er fornøyde innbyggere, derfor har vi opprettet servicetorget.

Kontaktinformasjon:
Fagansvarlig: Berit Øverland
Telefon: 51 41 41 00
E-post: servicetorget@randaberg.kommune.no

Åpningstider i forbindelse med påske:
Mandag 26. mars kl 08.00-15.00
Tirsdag 27. mars kl 09.00-15.00
Onsdag 28. mars stengt

Servicetorget er åpent hver mandag og onsdag fra fra kl. 0800 - 1530, tirsdag og torsdag fra kl.0900 - 1530 og fredag kl 0800 - 1500. Lørdag stengt.  Se øvrige åpningstider her.


Servicekonsulenter:

Berit Øverland
  Kjersti Gilje Fossan
 
Berit Øverland,
fagansvarlig
  Kjersti Gilje Fossan  
         
Anne Lise Reianes
  Sølvi Darre    
Anne Lise Reianes
  Sølvi Darre  

Vårt mål er:
• Rask og enkel saksbehandling når det er mulig.
• Vise til rett person når det trengst.
• Rask tilbakemelding hvis vi ikke løser saken din der og da.

Servicetorget saksbehandler disse tjenestene:
• Barnehageopptak.
• Tildeling leiligheter/boligtomter.
• Eiendomsopplysninger.
• Skjenkebevilling.
• Utleie Tungenes fyr.
• Enkelte oppgaver for skatteetaten.

Servicetorget gir informasjon om:
• Bygge- og delesaker.
• Karttjenester.
• Renovasjonstjenester.
• Oppmålingstjenester.
• Kommunale avgifter.
• Turistinformasjon.
• Boligtjenester, bostøtte og startlån.
• Organisasjonen Randaberg kommune.
• Hva skjer i Randaberg?

Servicetorget har også søknadsskjemaer til kommunens tjenester. Vi kan hjelpe deg med å fylle ut disse.

På servicetorget kan du kjøpe bygdebøker, bioposer og bossekker, vi leverer også ut plastsekker til plastavfall. Du kan ta kopier, få attestert kopier, skanne dokumenter, sende faks og bruke pc.

Velkommen!