Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Politisk sekretariat

Politisk sekretariat skal tilrettelegge for arbeidet i de politiske styringsorganene og for den politiske ledelsen i kommunen, og bidra til gode politiske prosesser.

Kontaktinformasjon:
Fagansvarlig: Tone M. Haugen, kommunikasjonssjef
Telefon: 51 41 41 00
E-post: post@randaberg.kommune.no

Politisk sekretariat er ansvarlig for:
• Tilrettelegging og utsending av saksdokumenter.
• Å påse at dokumentene blir lagt på internett slik at de blir tilgjengelige for publikum.
• Avvikling av møtene. Sekretariatfunksjon, inklusiv produksjon av møtedokument og protokoll.
• Det er rådmannen og hans ledere som er ansvarlig for å få iverksatt vedtakene.

Organisering
Politisk sekretariat er underlagt tjenesteområdet Kommunikasjon og demokrati.

Politisk sekretariat sine viktigste oppgaver er å:
• Sikre en effektiv møteavvikling i de ulike politiske styre, råd og utvalg.
• Bidra til en modernisering av møte- og behandlingsformer i de politiske organer på kommunestyresiden.
• Tilføre de folkevalgte nødvendig kompetanse til å utføre sine verv.
• Tilrettelegge for en videreutvikling av det politiske styringssystemet.
• Gi veiledning og opplæring av folkevalgte.