Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Dokumentsenteret

Dokumentsenteret har ansvar for kommunens sentrale post og arkivfunksjoner.

Kontaktinformasjon:
Fagansvarlig: Anne Hagen
Telefon 51 41 41 00
E-post: post@randaberg.kommune.no

Organisering
Dokumentsenteret er underlagt tjenesteområdet Kommunikasjon og demokrati.

Post
Sikre rask og effektiv postlevering, både elektronisk og i papir, til hele organisasjonen.

I tilknytning til Dokumentsenteret er det ansatt egen person i budtjeneste, som sørger for å hente og bringe post til og fra de ulike enhetene.

Arkiv
Ansvar for å ivareta arkivet etter gjeldende lover, da særlig offentlighetsloven, forvaltningsloven og arkivloven. Dette gjør vi gjennom å:

  1. Kvalitetssikre saker og journaler for ivaretaking, gjenfinning og offentlighet
  2. Gi opplæring og veiledning av saksbehandlerne i offentlig forvaltning
  3. Legge til rette for at driften av Randaberg kommune blir synlig for innbyggerne, media og øvrige ansatte
  4. Ekspedere innsynskrav via postlisten
  5. Administrere saksbehandlersystemet ESA
  6. Ha fokus på arkivplanlegging og utviklingsarbeid