Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Kommunikasjon

Kommunikasjon har det faglige og redaksjonelle ansvaret for kommunens interne og eksterne informasjonsflyt.

Kontaktinformasjon:
Fagansvarlig: Ove Sveinung Tennfjord, kommunikasjonrådgiver/webredaktør
Telefon: 51 41 41 00 / 916 49 814
E-post: post@randaberg.kommune.no

Kommunikasjon har organisatorisk tilhørighet til tjenesteområdet Kommunikasjon og demokrati. Tone M. Haugen er kommunikasjonssjef.

Om Kommunikasjon
Internett og intranett, sammen med sosiale medier som Facebook, Twitter, Flickr og You Tube inngår i det redaksjonelle ansvaret.

Kommunikasjon har også ansvar for en rekke tiltak og aktiviteter med sikte på å bedre informasjon til kommunens innbyggere, samarbeidspartnere og kommunens egne ansatte.

De viktigste oppgavene er:
• Utvikling av kommunikasjonsstrategi, språkprofil og visuell profil for kommunen
• Kommunikasjonsrådgivning og støtte til kommunens ledere og avdelinger
• Videreutvikling og løpende oppdatering av kommunens Internett, intranett, Facebook, Twitter, You Tube og Flickr
• Krisekommunikasjon
• Fornying, planlegging og videreutvikling av nettsidenes struktur
• Ansvar for opplæring og støtte til ansatte som legger ut informasjon på nettstedene
• Forvalte profilhandboka og kommunevåpenet
• Fotografi og video

Pressebilder
Media og andre kan fritt laste ned bilder fra kommunen på Flickr. Randaberg kommune og fotograf skal krediteres ved bruk.