Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi handler ikke om teknologi - men om mennesker!

Hva er velferdsteknologi?
  • Velferdsteknologi er tekniske hjelpemiddel og alarmer, som gjør at du kan kjenne deg trygg hjemme og mestre hverdagen tross sykdom og funksjonsevne.
  • Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende, og bidra til å forbedre tilgjengeligheten, utnyttelsen av ressursene og kvaliteten på tjenestetilbudet.
  • I mange tilfeller kan velferdsteknologiske løsninger forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon.

De kommunale helse- og omsorgstjenestene er i endring, og stadig flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi. Teknologien varsler når det skjer en uønsket hendelse, og kan forebygge behovet for andre pleie- og omsorgstjenester.

Velferdsteknologien kan også bidra til å avlaste pårørende. Bruken av teknologi kan rette seg mot personer med ulike typer problemstillinger.

Aktuelle lenker:

Du kan lese mer om velferdsteknologi i Randaberg her:

Velferdsteknologi