Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Tjenestekontoret

Tjenestekontoret behandler alle søknader om helse- og omsorgstjenester.

- Hjemmesykepleie og psykiatrisk sykepleie
- Praktisk bistand: hjemmehjelp, miljøarbeidertjenester
- Opphold i sykehjem: Korttid-, langtids og avlastningsopphold
- Opphold på ressurs- og avlastningssenter for barn og unge:
                      Døgn- og timeavlasting
                      Skolefritidsavlastning (SFA)
                      Avlastning i skolens ferier
- Omsorgslønn
- Brukerstyrt Personlig assistanse (BPA)
- Trygghetsalarm
- Dagtilbud/ dagsentertilbud
- Omsorgsbolig
- Veiledning i hjemmet av foreldre/barn,søsken og besteforeldre.

Tjenestekontoret formidler også kontakt med syns- og hørselkontaktene i kommunen.