Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Kompetanse

Det er 4 spesialpedagoger som jobber i alle barnehagene i Randaberg, både private og kommunale barnehager. I tillegg jobber 8 årsverk som  miljøterapeut/pedagoger som ekstraressurser, og utfører hjelp til barn og barnegrupper ihht barnehageloven §19.

Spesialpedagogene i styrket barnehage har sitt arbeid direkte til barn med sakkyndig vurdering fra PPT, men bidrar også med veiledning og kompetansebygging i barnehagen.

Spesialpedagogene bidrar med kompetanse i saker i samarbeid med PPT og andre tverrfaglige instanser innen for følgende områder:

 • Teacch- metoden
 • Grep om begreper
 • Trenerferdigeter Autisme
 • DUÅ- foreldreveilendningskompetanse
 • Irene Johanson- Språktrening
 • Opplæring/ veiledning IUP
 • Bruk av IPAD- arbeid med barn
 • ABA metoden for autisme
 • Kompetanse og materiell ift. blinde/svaksynte
 • Tester: Reynell, Logos, ASK, TRAS
 • Tegn til tale
 • ICDP
 • Trafikklyset
 • Hei- spillet