Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen
Ill.

Ill.

SLT-koordinator

SLT står for Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak.

SLT-koordinator: Hilde Karin Hebnes
Telefon: 941 55 175
E-post: post@randaberg.kommune.no

Hva er SLT?
SLT er en samarbeidsmodell for ulike aktører som er involvert i barn og unges oppvekstmiljø. Målet er å arbeide sammen for å skape et samfunn der barn og unge unngår kriminalitet, og et samfunn med levende lokalmiljøer der alle mennesker kan ferdes trygt.

I Randaberg ble det tverrfaglige SLT-samarbeidet mellom kommunen og Stavanger politistasjon etablert i desember 2003. Målgruppen er barn og unge i alderen 10-18 år. SLT-arbeidet organiseres i forhold til tre ulike organisasjonsnivå: Styringsgruppe, arbeidsgruppe og utførende nivå.