Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Tilsyn med barn i fosterhjem

Alle barn som bor i fosterhjem skal ha en tilsynsperson

Alle barn som bor i fosterhjem har rett til en tilsynsperson som skal se til at barnet har det bra i fosterhjemmet.

Tilsynspersonen blir oppnevnt av kommunen til å føre kontroll med at fosterbarnet får tilfredstillende omsorg i fosterhjemmet, og at de forutsetningene som ble lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp i fosterhjemmet.

Det er den kommunen hvor fosterhjemmet ligger  som har ansvar for tilsynet. Kommunen skal føre tilsyn med fosterbarn så ofte som nødvendig for å kunne oppfylle formålet, minimum 4 besøk i året. Tilsynspersonen skal levere skriftlig rapport til kommunen innen kort tid etter besøket. Rapporten sendes barnevernstjenesten i den kommunen barnet bor og til den kommunen som har foretatt fosterhjemsplasseringen.

Fosterbarnet skal kunne ta opp eventuelle problemer knyttet til plassering/fosterhjem/barnevern  med tilsynspersonen.

Har du spørsmål i forhold til dette, ta kontak med:
Rehabiliteringskoordinator Siv Marit Å. Harestad
Telefon: 954 61 960
E-post: smh@randaberg.kommune.no