Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Koordinerende enhet

Kommunen skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten.  Denne enheten skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator etter helse- og omsorgstjenesteloven , kapittel 7. Sentrale oppgaver for enheten:

  • Kommunens plan for habilitering og rehabilitering
  • Kontaktpunkt for meldinger om behov for individuell plan og koordinator
  • Kontaktpunkt for meldinger om behov for koordinator
  • Rutiner for arbeidet med individuell plan og koordinator
  • Oppnevning av koordinator
  • Kompetanseheving om individuell plan og koordinator
  • Opplæring og veiledning av koordinator
  • Tverrfaglig og tverrsektoriell samhandling
  • Internt kontaktpunkt for meldinger om mulig behov for habilitering og rehabilitering jf. forskriftens § 7