Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Ansvarsgruppe

En ansvargruppe er en arbeidsgruppe som er satt sammen av brukeren selv, eventuelt pårørende, og de fagpersonene som gir brukeren bistand. Ansvarsgruppe er ikke lovpålagt, men brukes som et virkemiddel for å koordinere ulike tjenestene brukeren har behov for.