Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen
Ill.foto

Ill.foto

Rehabiliteringskoordinator

Rehabiliteringskoordinator er kommunens koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. Enheten skal sørge for at tjenester til brukeren sees i sammenheng, og at det er kontinuitet i tiltakene over tid.

Målgrupper
Brukerer og pårørende som har behov for helhetlige og koordinerte tjenester, samt tjenesteytere og samarbeidspartnere i og utenfor kommunen som er i kontakt med disse brukerne.

Kontaktinformasjon
Rehabiliteringskoordinator: Siv Marit Å. Harestad
Telefon: 954 61 960
E-post: smh@randaberg.kommune.no

Personer med funksjonsnedsettelser har ofte behov for tjenester fra mange instanser. Rehabiliteringskooordinator kan gi informasjon om rettigheter og muligheter, samt være en ledsager videre i hjelpeapparatet. Randaberg kommune bruker ulike arbeidsmåter, som ansvarsgruppe, individuell plan og koordinator for å gi brukerne et mer samlet tjenestetilbud.

Søknadsskjema for Individuell plan finner du her.