Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Vold og seksuelle overgrep

Ved bekymring for at barn/unge utsettes for eller er vitne til psykisk og fysisk vold eller seksuelle overgrep skal du ta kontakt med barneverntjenesten.

Ved mistanke om at barn eller unge utsettes for vold og overgrep, kan en også kontakte det lokale konsultasjonsteamet for vold og overgrepssaker for veiledning. I akutt-tilfeller kan du ringe barneverntjenesten i kommunen (tlf. dagtid 51 41 41 00), barnevernsvakten (tlf. 51 89 91 67) eller alarmtelefonen for barn og unge (116 111).

Randaberg kommune har samarbeid med Alternativ til vold (ATV). Tilbudet er for kvinner og menn som er utsatt for/eller utøver av vold i nære relasjoner, og for barn som vokser opp i familier med vold. Du kan ta direkte kontakt med ATV selv.

Du kan også ta kontakt med psykolog i Helse og oppvekst. Kommunen har også en avtale med Senter mot seksuelle overgrep SMSO, som er et selvhjelpssenter som gir gratis bistand. De kommunale instansene samarbeider med og kan henvise til: Barne og ungedomspsykiatrisk avdeling, BUPA

KRIPOS og politiet har en ny kampanje mot vold i nære relasjoner. «Hvor lite skal du finne deg i?» heter kampanjen, og setter et viktig søkelys på vold i nære relasjoner

Nasjonal veiviser ved vold og overgrep: dinutvei.no

Krisesenteret:

Telefon: 51 53 06 23. Krisesenteret arbeider for å beskytte, støtte og veilede voldsutsatte kvinner og deres barn. Det kan være vold forårsaket av person i nær relasjon som ektefelle, samboer, søsken eller forelder.