Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Vansker på skolen

Dersom ditt barn har vansker på skolen skal du først drøfte det med barnets kontaktlærer. Dette gjelder også hvis barnet blir mobbet. Kontaktlæreren vil ved behov ta saken videre til aktuelle ressurspersoner på skolen eller til skolens ledelse.

Alle kommunale grunnskoler i Randaberg har en spesialpedagogisk gruppe som følger opp elever med behov for ekstra tilrettelegging.  Skolen samarbeider med aktuelle ressurspersoner ved ulike instanser:
 
Skolehelsetjeneste
, PPT, Tverrfaglig Team, psykolog/sykepleier i psykisk helse Helse og oppvekst  og barneverntjenesten.

Foreldre kan eventuelt ta direkte kontakt med disse instansene dersom det oppleves nødvendig.

For å ta kontakt med skolen: Se den enkelte skole sin hjemmeside

Elever og/ eller foresatte ved Randaberg videregående skole kan ta kontakt med skolehelsetjenesten for videregående skole.