Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Mobbing

Mobbing kan foregå i barnehagen, på skolen, på nettet og i fritiden.

I Randaberg kommune har vi nulltoleranse mot mobbing: Manifest mot mobbing 2011 - 2014. Dersom du som forelder har mistanke om, eller kjenner til, at ditt barn opplever mobbing vil vi gjerne forsøke å hjelpe!

Hvis mobbingen skjer på en bestemt arena, er det viktig å ta kontakt med en ansvarlig voksen på denne arenaen. Dersom det er digital mobbing, kan en søke råd og veiledning på nettsidene mobbing.dubestemmer.no. eller hos Barneombudet. Er mobbingen/krenkingen av en så alvorlig karakter at dere vurderer politianmeldelse,  ta kontakt med Randaberg lensmannskontor.

Barnehagene og skolene i Randaberg jobber for at alle elever har rett til et godt oppvekstmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Opplæringsloven § 9a sier bl.a; ”Elever som opplever å bli utsatt for mobbing, vold, rasisme eller ulike former for diskriminering, skal kunne stole på at skolen tar problemene deres på alvor. Skolen skal, eventuelt i samarbeid med andre myndigheter, iverksette nødvendige tiltak for å stanse slik atferd.”